Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz.U.UE.L.2016.119.1/ zwanej dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz. U. 2018 poz.1000/
informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Tęczowa Akademia z siedzibą ul. Husarska 16/307, 05-120 Legionowo, reprezentowaną przez osobę kierującą Panią Martę Budzyńską.
  2. Tęczowa Akademia wyznaczyła inspektora danych ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez wskazany adres w pkt. 1., bądź poprzez mail budzynska_marta@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO dla potrzeb realizacji zawartej Umowy Przyjęcia Dziecka do Tęczowej Akademii.
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka przechowywane będą przez okres obowiązywania Umowy z Tęczową Akademią lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z Umową Przyjęcia Dziecka do Tęczowej Akademii, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Pani/Pana oraz Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i swojego Dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeśli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Żłobek przez przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych w wskazanym zakresie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a ich nie podanie skutkować będzie niemożnością realizacji w/w Umowy z Tęczową Akademią, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2019. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl